zawiadamiajace strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa budynku produkcyjno-administracyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" przewidzianego do realizacji  na działkach  o nr ewid. 10/1, 11/1, 12/15, 22/4, 22/2, 22/3, 23, obręb ewidencyjny Stryków 1