Nr petycji: 4/2021
Data złożenia petycji: 08.09.2021 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszacego petycję (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):  Mieszkańcy Anielina Swędowskiego
Druk petycji: załacznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy: 90 dni