W sprawie:
w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłat do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Data uchwały:
2021-02-18

Numer uchwały:
XXXII/319/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu