W sprawie:
w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stryków na lata 2021-2023”

Data uchwały:
2021-02-18

Numer uchwały:
XXXII/316/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia