XXX Sesja Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2020 r.