Informuję, że nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie. Komisja odbędzie się w dniu 18 stycznia 2021 r. o godz. 11.00 w trybie obrad zdalnych.

    Porządek posiedzenia:

1. Informacja dot. procedowania zmian w studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego będących w opracowaniu.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.


Sporz. A. Jóźwiak