Nr petycji: 6/2020
Data złożenia petycji: 10-09-2020 r.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach):  Mieszkańcy Tymianki
Druk petycji: Załącznik
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Sposób załatwienia petycji: Odpowiedź