obrazek

Od 1 września na terenie całego kraju rozpoczęło się  największe rolnicze badanie statystyczne – Powszechny Spis Rolny 2020., które potrwa do 30 listopada 2020 r.  Realizowane jest  raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Dane zbierane są według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.
 

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

  •  poprzez formularz internetowy, dostępny od 1 września br. wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl. Każdy rolnik w Polsce najpóźniej do 30 listopada ma obowiązek spisać się przez Internet.
  •  telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu– kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon” (opcja dostępna od 1 września br.)
     

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi:

  •  telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym, w terminie od 16 września do 30 listopada 2020 r.
  •  bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim przez rachmistrzów terenowych - w terminie od 1 października do 30 listopada 2020 r. Rachmistrzowie będą realizowali wywiady bezpośrednie w terenie wyłącznie jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna na terenie kraju i z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
  •  w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego przypominamy o możliwości kontaktu z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wew. 1 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Konsultanci infolinii pomogą w wypełnieniu formularza spisowego. Infolinia pomoże również zweryfikować rachmistrza, upewnić się czy są Państwo objęci obowiązkiem spisowym czy zgłosić fakt, że nie prowadzą już Państwo gospodarstwa rolnego.
  •  udział w spisie jest obowiązkowy, co wynika z ustawy  z  dnia 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.  jak również z członkostwa w Unii Europejskiej – spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich Państwach należących do Unii. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.
  •  dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.
  •  osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu mogą dokonać samospisu  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, gdzie respondenci, przy wypełnianiu formularza w siedzibie Urzędu, będą mogli   skorzystać z pomocy Gminnego Biura Spisowego. Osoby zainteresowane samospisem  internetowym proszone są o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie Gminne Biuro Spisowe w Strykowie pod nr tel. 42 719-80-02, w.350.

 

obrazek