Komunikat dla rolników w sprawie szacowania szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi


W związku z przymrozkami wiosennymi, które wystąpiły w dniach 21 i 22 maja 2020 roku na terenie Gminy Stryków poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym.

Druki wniosków o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego wraz załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Strykowie - pok. nr 11A, oraz na stronie internetowej www.strykopw.pl Informacja telefoniczna:(42)719-80-02 w. 350.

UWAGA! Do składanego wniosku rolnik dołącza wniosek o płatności bezpośrednie (wydruk z aplikacji eWniosekPlus) celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2020. We wniosku o oszacowanie strat należy wpisać powierzchnię WSZYSTKICH działek (również tych, na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020r.)

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie.